Bạn có biết mình muốn đến đâu?

“Tớ nên đi đường nào nhỉ?

Cậu muốn đi đến đâu?

Tớ cũng không biết nữa.

Nếu không biết mình muốn đi đâu thì đi đường nào mà chẳng được.”

Alice ở xứ sở thần tiên | Lewis Carol

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *