Bảo hiểm – hiểu chi tiết để chọn BH phù hợp với cá nhân

Tôi lấy 1 ví dụ: Có 1.000 người ở độ tuổi 32 trong một ngôi làng. Họ là lao động chính trong gia đình. Theo thống kê hàng năm, thì trong năm sẽ có 5 người chết. Một ngàn người này chủ động bảo vệ trước rủi ro về nguồn sống của gia đình họ bằng cách mỗi người đóng vào quỹ chung 1 đồng, sẽ được tất cả là 1.000 đồng. Khi rủi ro tử vong xảy ra với 5 người nào đó, thì 1.000 đồng này sẽ được chia đều cho gia đình của 5 người này. Mỗi gia đình của họ sẽ được nhận 200 đồng.